Vừa đọc báo, vừa kiếm tiền

banner
tab
Bước 1: Người dùng mới bấm vào Tải & Nhận để tải ứng dụng VN Ngày Nay.
tab
Bước 2: Mở ứng dụng, bấm Mở và đăng nhập để kích hoạt nhiệm vụ quà tặng lính mới.
tab
Bước 3: Làm nhiệm vụ lính mới hoặc đọc báo kiếm đủ 100 Xu để nhận thẻ cào 10.000đ.

Chú ý: Chương trình chỉ dành riêng cho các tài khoản hoặc thiết bị chưa từng tải hoặc sử dụng VN Ngày Nay.